Persondatapolitik

Move1 Virksomheden erkender vigtigheden af at beskytte personlige oplysninger og forpligter sig til at overholde gældende databeskyttelseslovgivning, herunder den Europæiske Union's Generelle Databeskyttelsesforordning (GDPR). Denne persondatapolitik beskriver vores tilgang til indsamling, brug, opbevaring og deling af personlige oplysninger, samt vores sikkerhedsforanstaltninger, herunder anvendelsen af sikre mailsystemer.

Indsamling af personlige oplysninger:

Vi indsamler kun personlige oplysninger, der er nødvendige for at opfylde legitime forretningsformål. Dette kan omfatte, men er ikke begrænset til, kontaktoplysninger, ansættelsesoplysninger og andre oplysninger, der er relevante for vores forretningsrelationer.

Brug af personlige oplysninger:

Personlige oplysninger bruges kun til de formål, de er indsamlet til, og vil ikke blive behandlet på en måde, der er uforenelig med disse formål. Vi sikrer, at datakvaliteten opretholdes, og oplysningerne opdateres regelmæssigt.

Opbevaring af personlige oplysninger:

Personlige oplysninger opbevares kun i den periode, der er nødvendig for at opfylde det formål, de blev indsamlet til, medmindre en længere opbevaringsperiode er påkrævet i henhold til gældende lovgivning.

Sikker mail og databeskyttelse:

Move1 Virksomheden anvender sikre mailsystemer for at beskytte fortroligheden og integriteten af personlige oplysninger. Vi har implementeret tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre uautoriseret adgang, lækager eller misbrug af oplysninger.

Deling af personlige oplysninger:

Vi deler kun personlige oplysninger med tredjeparter, når det er nødvendigt for at opfylde vores forretningsformål eller som krævet ved lov. Vi sikrer, at der er passende databeskyttelsesforanstaltninger på plads, når oplysninger deles med tredjeparter.

Rettigheder for registrerede personer:

De personer, hvis oplysninger vi behandler, har ret til at anmode om adgang, rettelse, sletning eller overførsel af deres personlige oplysninger. Vi vil reagere på sådanne anmodninger i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

Vi opdaterer denne persondatapolitik fra tid til anden for at afspejle ændringer i vores praksis eller lovgivning. Eventuelle væsentlige ændringer vil blive meddelt på vores hjemmeside eller på anden passende måde.

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende vores behandling af personlige oplysninger, bedes du kontakte os på:
info@move1-konsulent.dk

Find os

Linde Alle 23,
2750 Ballerup
Tlf: 31 499 800
Mail: info@move1-konsulent.dk
CVR-nr. 28618360

Move1

I Move1 tror vi på, at vores klienter er eksperter i deres eget liv og har svarene på, hvilke forandringer der skal til for at opnå den ønskede fremtid for dem selv og deres familie.