Børnesamtaler

Jf. §30, §32 og §32 stk. 4 i Barnets lov

Move1 varetager strukturerede børne- og ungesamtaler i både akutindsatser samt forebyggende og kompenserende indsatser. Børne- og ungesamtaler er et effektivt redskab i arbejdet med at afdække børn og unges trivsel og vilkår i hjemmet. I samtalerne støtter Move1’s løsningsfokuserede familievejledere børn og unge i at sætte ord på deres tanker, bekymringer samt at beskrive deres håb og ønsker for fremtiden. Børn og unge får en stemme og mulighed for at beskrive deres oplevelse af verden omkring dem.

I samtalerne benytter vi os bl.a. af løsningsfokuserede spørgeteknikker og af tegne-samtalemetoden “De tre huse”. Fælles for de metoder og teknikker, vi anvender i samtalerne, er at de sætter rammen for en børnestyret samtale og skaber et trygt samtalerum, hvor barnet eller den unge kan dele deres opfattelse af egne vilkår og trivsel.

Børnesamtaler bruges som redskab til at afdække børns oplevede virkelighed

Det kan være samtaler, der fungerer som et led i familieindsatser, hvor der er bekymringer for barnets eller den unges sikkerhed og trivsel. Her sikrer samtalen, at barnet/den unge har en stemme i indsatsen og bliver hørt.

Det er vores erfaring, at børnesamtaler er særligt nyttige for:
  • Børn/unge af psykisk syge forældre.
  • Børn/unge, der oplever eller har oplevet deres forældres skilsmisse.
  • Børn/unge, der oplever eller har oplevet vold i hjemmet.
  • Børn/unge i mistrivsel.
  • Børn/unge, der er kommet i klemme mellem deres biologiske familie og deres plejefamilie.
  • Børn og unge med lavt selvværd og/eller manglende selvtillid.

Børnesamtaler kan også finde sted i situationer, hvor et barn eller en ung kæmper med noget, der er svært i hverdagen. Det kan fx være skolevægring, sorg og angst.

Samtalerne kan foregå i Move1’s lokaler i Ballerup, i en af kommunernes egne lokaler fx skole eller SFO eller i barnets/den unges eget hjem. Vi tilbyder også videosamtaler.

"Vores søn har altid været glad for Move1’s konsulenter, når de er kommet i vores hjem, og det har gjort os trygge i samarbejdet. Move1 har hjulpet os til at lave planer for, hvad der skal ske for vores søn – både i hverdagen fra dag til dag og på længere sigt."

Forældre til 14-årig dreng med autisme

Find os

Linde Alle 23,
2750 Ballerup
Tlf: 31 499 800
Mail: info@move1-konsulent.dk
CVR-nr. 28618360

Move1

I Move1 tror vi på, at vores klienter er eksperter i deres eget liv og har svarene på, hvilke forandringer der skal til for at opnå den ønskede fremtid for dem selv og deres familie.