Vores søn har altid været glad for Move1’s konsulenter, når de er kommet i vores hjem, og det har gjort os trygge i samarbejdet. Move1 har hjulpet os til at lave planer for, hvad der skal ske for vores søn – både i hverdagen fra dag til dag og på længere sigt.

Om Move1

I 2005 etablerede Pia Irene Lund-Nielsen den socialpædagogiske virksomhed Move1, der gennem årene har udviklet sig til en mellemstor virksomhed. I Move1 tror vi på, at de borgere og familier, vi arbejder med, er eksperter i eget liv. Det vil sige, at det er dem, der kan give svaret på, hvilke forandringer der skal ske for at skabe den fremtid, de ønsker for dem selv og deres familie.

Missionen i Move1’s socialfaglige arbejde er at støtte det enkelte menneske i blive aktør i eget liv. Move1’s logo med fodspor symboliserer, at vi støtter borgere og familier i at tage deres første skridt til forandring og mod deres ønsker for fremtiden.

Move1 LØFT løsningsfokuseret tilgang

Via den systemisk løsningsfokuserede korttidsterapi (LØFT) sikrer vi, at borgere og familier formår at blive i stand til at skabe de forandringer, de ønsker i livet. I samtaler med borgere og familier har vi fokus på deres ressourcer, styrker og tidligere succeser som fundament for forandring. Det er vores mission at sikre, at forandringen er en holdbar løsning, så borgere og familier bliver i stand til at forankre og fortsætte deres udvikling, når Move1 ikke længere er der til at støtte.

Move1 er garant for 100 procent løsningsfokuseret familiearbejde

Move1 har gennem mange år specialiseret sig i at støtte udsatte og sårbare børn, unge og familier med komplekse problemstillinger.

Move1 har særlige kompetencer indenfor arbejdet med: 

  • massive problemstillinger i private hjem. 
  • håb i håbløse sager. 
  • at sikre børns vilkår i eget hjem – herunder at arbejde med sikkerhedsplaner. 
  • forældre, der ikke har forståelse for kommunens bekymringer for deres børn (det som fagfolk ofte omtaler som modstand). 
  • at vejlede og støtte forældre i at samarbejde med professionelle om deres barn og derved sikre udvikling for barnet.  

Alle socialkonsulenter i Move1 har solide socialfaglige kompetencer til løsningen af massive familie- og børneproblematikker. Og alle socialkonsulenter har efteruddannelser i den systemisk løsningsfokuserede korttidsterapi (LØFT).  

I Move1 har vi en vision om at være Danmarks bedste socialfaglige virksomhed med landets dygtigste socialkonsulenter til at støtte mennesker i løsningsfokuserede forandringsprocesser. Ligeledes har vi en ambition om at være dem, som – eksisterende og nye – samarbejdspartnere tænker på, når der skal arbejdes løsningsfokuseret.

Vi vil løbende arbejde for at forblive Danmarks dygtigste og foretrukne virksomhed indenfor systemisk løsningsfokuseret korttidsterapi.

Nogle af de kommuner, som Move1 har samarbejdet med

Kommuner som Move1 har samarbejdet med

Move1 og FN's verdensmål

I Move1 har vi en ambition om at være ambassadører for verdensmålene i hverdagens arbejde. Både i hverdagen for vores medarbejdere og i samarbejde med andre mennesker omkring os.

Herunder er nogle af de fokuspunkter, vi især arbejder med.

Verdensmål nummer 1: bekæmp fattigdom

FN's verdensmål nummer 1 Afskaf fattigdomI vores familiearbejde støtter vi familier til at skabe økonomisk overblik og lægge budgetter. Vi støtter desuden familier til at søge fx engangsydelser og julehjælp.

 

Verdensmål nummer 2: Stop sult

verdensmål nummer 2 Stop sultI Move1-Huset støtter vi de unge beboere til at benytte spiselige planter, grøntsager og frugter i vores have som en ressource. Vi støtter dem desuden i at lave billig og sund mad på et stramt budget.

Verdensmål nummer 3: Sundhed og trivsel

FN's verdensmål nummer 3 Sundhed og trivselI vores familiearbejde har vi fokus på børns trivsel og sundhed – både psykisk og fysisk. Vi anviser og vejleder forældre til at sikre trygge rammer for deres børn og til at sikre regelmæssige tjek hos læge og tandlæge. Ved særlige behov deltager vi i besøg hos læger, optiker mm.

I Move1-Huset støtter vi de unge beboere til at sikre sund og varieret kost og motion. Ved behov støtter vi ved fx kontakt med læge eller tilmelding til fitness eller andet motionstilbud.

Verdensmål nummer 4: Kvalitetsuddannelse

FN's verdensmål nummer 4 KvalitetsuddannelseI vores familiearbejde støtter vi forældre til at sikre samarbejde med deres børns skole og til at skabe rutiner for lektielæsning, tjek af AULA mm. Ved mistrivsel i skolen eller ved skolevægring støtter vi forældre og børn til at skabe trivsel i skolen og til at genetablere stabilt skolefremmøde.

I Move1-Huset støtter vi de unge, hvis de er under uddannelse eller ønsker at starte på en uddannelse.

Verdensmål nummer 10: Mindre ulighed

FN's verdensmål nummer 10 mindre ulighedGennem vores socialfaglige arbejde støtter vi familier til at skabe eller genoprette trivsel og overskud i hverdagen – faktorer der er altafgørende for, hvor godt børn kommer til at klare sig i deres voksenliv.

Du kan læse om alle FN’s verdensmål på www.verdensmaalene.dk

Del siden: