Det altid tillidsfulde samarbejde med Move1 har haft afgørende betydning for flere af familierne i afdelingen. Move1 formår at rykke akut på sagerne med et sublimt højt fagligt niveau, hvor relationsarbejdet er i højsædet, og familierne føler de er i trygge hænder.

Socialrådgiver og samarbejdspartner

Om Move1

I 2005 etablerede Pia Irene Lund-Nielsen den socialpædagogiske virksomhed Move1, der gennem årene har udviklet sig til en mellemstor virksomhed. I Move1 tror vi på, at de borgere og familier, vi arbejder med, er eksperter i eget liv. Det vil sige, at det er dem, der kan give svaret på, hvilke forandringer der skal ske for at skabe den fremtid, de ønsker for dem selv og deres familie.

Missionen i Move1’s socialfaglige arbejde er at støtte det enkelte menneske i blive aktør i eget liv. Move1’s logo med fodspor symboliserer, at vi støtter borgere og familier i at tage deres første skridt til forandring og mod deres ønsker for fremtiden.

Move1 LØFT løsningsfokuseret tilgang

Via den systemisk løsningsfokuserede korttidsterapi (LØFT) sikrer vi, at borgere og familier formår at blive i stand til at skabe de forandringer, de ønsker i livet. I samtaler med borgere og familier har vi fokus på deres ressourcer, styrker og tidligere succeser som fundament for forandring. Det er vores mission at sikre, at forandringen er en holdbar løsning, så borgere og familier bliver i stand til at forankre og fortsætte deres udvikling, når Move1 ikke længere er der til at støtte.

Move1 er garant for 100 procent løsningsfokuseret familiearbejde

Move1 har gennem mange år specialiseret sig i at støtte udsatte og sårbare børn, unge og familier med komplekse problemstillinger.

Move1 har særlige kompetencer indenfor arbejdet med: 

  • massive problemstillinger i private hjem. 
  • håb i håbløse sager. 
  • at sikre børns vilkår i eget hjem – herunder at arbejde med sikkerhedsplaner. 
  • forældre, der ikke har forståelse for kommunens bekymringer for deres børn (det som fagfolk ofte omtaler som modstand). 
  • at vejlede og støtte forældre i at samarbejde med professionelle om deres barn og derved sikre udvikling for barnet.  

Alle socialkonsulenter i Move1 har solide socialfaglige kompetencer til løsningen af massive familie- og børneproblematikker. Og alle socialkonsulenter har efteruddannelser i den systemisk løsningsfokuserede korttidsterapi (LØFT).  

I Move1 har vi en vision om at være Danmarks bedste socialfaglige virksomhed med landets dygtigste socialkonsulenter til at støtte mennesker i løsningsfokuserede forandringsprocesser. Ligeledes har vi en ambition om at være dem, som – eksisterende og nye – samarbejdspartnere tænker på, når der skal arbejdes løsningsfokuseret.

Vi vil løbende arbejde for at forblive Danmarks dygtigste og foretrukne virksomhed indenfor systemisk løsningsfokuseret korttidsterapi.

Nogle af de kommuner, som Move1 har samarbejdet med

Kommuner som Move1 har samarbejdet med