Samvær

Jf. §103 i Barnets lov

I Move1 har vi solid erfaring med at fungere som samværskonsulenter, når et barn er anbragt uden for hjemmet og skal have samvær med sin biologiske familie.

Det gode samvær stiller store krav til planlægning og udførsel, og Move1 tilbyder at tilrettelægge og koordinere samvær i samarbejde med socialrådgivere og kommune.

Med udgangspunkt i barnets behov og forældrenes ressourcer skaber vi en ramme, der er acceptabel for alle implicerede, og som sikrer tryghed og genkendelighed for barnet.

Ring til os på tlf. 31 499 800

Skriftlig status

Move1 udarbejder efter samværet en skriftlig status, som sendes til socialrådgiveren inden for to arbejdsdage. I statussen beskrives observationer af forældre-barn-relationen med henblik på videre støtte til udvikling af forældreevner og indbyrdes kommunikation mellem familiemedlemmerne.

På den måde er det hele tiden muligt at følge med i samværsforløbene og korrigere indsatsen, hvis det er nødvendigt.

Move1 har samværslokaler i Ballerup, men kan også udføre samværene i kommunens lokaler, på bosteder eller i familiens eget hjem.

Find os

Linde Alle 23,
2750 Ballerup
Tlf: 31 499 800
Mail: info@move1-konsulent.dk
CVR-nr. 28618360

Move1

I Move1 tror vi på, at vores klienter er eksperter i deres eget liv og har svarene på, hvilke forandringer der skal til for at opnå den ønskede fremtid for dem selv og deres familie.