Overvåget samvær

Jf. §104 og §105

Når der er bekymring for et barn eller en ungs fysiske eller psykiske sikkerhed under et samvær, tilbyder Move1 at fungere som samværskonsulenter ved et overvåget samvær.

Ved et overvåget samvær fungerer Move1 som repræsentant for kommunen og er til stede under hele samværet for at sikre barnets sikkerhed under samværet. Samværskonsulenten er klar til at gribe ind over for uhensigtsmæssig adfærd, og har under samværet fokus på at understøtte en tryg og positiv kontakt mellem barn og familiemedlemmer.

Med en systemisk løsningsfokuseret tilgang tydeliggør Move1 alle parters opgave og medvirken i samværet, så alle parter kan se sig selv som aktive medspillere i at skabe et trygt samvær for barnet/den unge.


Vores dedikerede team af løsningsfokuserede samværskonsulenter kan stille op med kort varsel. Afhængigt af bekymringsniveauet for barnets trivsel i hjemmet, kan vi starte inden for nogle få timer eller få dage. Indsatsen kan igangsættes i familiens hjem eller til et opstartsmøde på kommunen.

Særlige sikkerhedsforanstaltninger ved samvær

Enkelte samvær kan være så komplicerede, at det er nødvendigt med særlige løsninger før og efter samværet for at skabe størst mulig tryghed og sikkerhed for barnet. Det kan fx være:

  • Ved at støtte barnet i at italesætte sine oplevelser under samværet til omsorgspersonerne.
  • Ved at kontrollere, om den pågældende forælder er i stand til at gennemføre samvær o.l.

Move1 tilbyder både før- og eftersamtaler med forældrene for at forberede og forventningsafstemme med dem, hvad der skal ske på det pågældende samvær. Hvis der er behov for det, tilbyder vi desuden børnesamtaler før og efter samværet.

Derudover tilbyder Move1 at hente og/eller bringe barnet til og fra samværet for at støtte barnet i overgangen mellem den biologiske familie og plejefamilien.

Find os

Linde Alle 23,
2750 Ballerup
Tlf: 31 499 800
Mail: info@move1-konsulent.dk
CVR-nr. 28618360

Move1

I Move1 tror vi på, at vores klienter er eksperter i deres eget liv og har svarene på, hvilke forandringer der skal til for at opnå den ønskede fremtid for dem selv og deres familie.