Støttet samvær

Jf. § 104 i Barnets lov

Støttet samvær

Ved et støttet samvær tages der udgangspunkt i myndighedernes bekymring og i forældrenes eget ønske om hjælp og støtte i kontakten til deres barn. Her sikrer Move1 et samarbejde, hvor der er fokus på barnets behov.

Med en løsningsfokuseret tilgang støtter og guider samværskonsulenten under samværet forældrene til at skabe et trygt og rart samvær for barnet, samt understøtter tilknytningen og gode fælles oplevelser. Move1 støtter ligeledes barnet til at give udtryk for egne behov og grænser. Både forældre og børn støttes til at håndtere konfliktfyldte eller følelsesmæssigt svære situationer.

Vores dedikerede team af løsningsfokuserede familievejledere kan stille op med kort varsel. Afhængigt af bekymringsniveauet for barnets trivsel i hjemmet, kan vi starte inden for nogle få timer eller få dage. Indsatsen kan igangsættes i familiens hjem eller til et opstartsmøde på kommunen.

"Min samværskonsulent gjorde rigtigt meget for at støtte mig under de her samvær. Hun var kæden der fik det hele til at køre sammen. Hun fungerede ligesom min tale til de voksne."

Jacqueline, tidligere anbragt barn

Særlige sikkerhedsforanstaltninger ved støttet samvær

Enkelte samvær kan være så komplicerede, at det er nødvendigt med særlige løsninger før og efter samværet for at skabe størst mulig tryghed og sikkerhed for barnet.

Move1 tilbyder både før- og eftersamtaler med forældrene for at forberede og forventningsafstemme med dem, hvad der skal ske på det pågældende samvær. Hvis der er behov for det, tilbyder vi desuden børnesamtaler før og efter samværet.

Derudover tilbyder Move1 at hente og/eller bringe barnet til og fra samværet for at støtte barnet i overgangen mellem den biologiske familie og plejefamilien.

Move1 kan skabe tryghed ved:
    • At støtte barnet i at italesætte sine oplevelser under samværet med      omsorgspersonerne.
    • At kontrollere, om den pågældende forælder er i stand til at gennemføre samvær o.l.

Morbi in sem

Linde Alle 23,
2750 Ballerup
Tlf: 31 499 800
Mail: info@move1-konsulent.dk
CVR-nr. 28618360

Move1

I Move1 tror vi på, at vores klienter er eksperter i deres eget liv og har svarene på, hvilke forandringer der skal til for at opnå den ønskede fremtid for dem selv og deres familie.