Støtte- og kontaktperson

I Move1 tilbyder vi forskellige støtte- og kontaktpersonsforløb for udsatte borgere og psykisk sårbare børn og unge (jf. §32 stk. 1 nr. 3, §113, §114 og §115 i Barnets lov).

Vores socialkonsulenter står til rådighed, når der er brug for det – hele døgnet, året rundt. I Move1 ved vi, at fleksibilitet er vigtigt for at skabe tillid og for at etablere en stabil relation til borgeren, den unge eller barnet.

Under støtteforløbene arbejder vi 100% løsningsfokuseret. Det betyder, at vi som støttepersoner har fokus på at identificere og styrke borgerens, den unges eller barnets ressourcer og støtte dem til at blive aktør i eget liv.

"Jeg har fået det bedre med mig selv og skal starte i skole også. jeg står meget bedre i dag, jeg får mange flere ting gjort i mit liv. Det  med at få et ”spark” i Move1 er noget, man burde tage med sig. Det har ændret mit syn på livet meget"

Ung mand efter et afsluttet kontaktpersonsforløb

En tryg nytterelation

I Move1 tilbyder vi pålidelig og stabil støtte i kortere og længere perioder, når hverdagen føles udfordrende. Vi arbejder nøje på at matche den rette socialkonsulent for at sikre et godt og trygt samarbejde. Vores socialkonsulenter skaber en tryg nytterelation på det personlige plan og er altid tilgængelige for støtte og sparring. Samtaler tilpasses individuelle behov og kan foregå hjemme eller uden for hjemmet. Alle støtteforløb skræddersys til den enkelte borger med fokus på, hvad der giver mening for dem. Via løsningsfokuserede samtaler støtter vi i at fokusere på det, der allerede fungerer, og hjælper med at identificere retningen for personlig udvikling. Vi hjælper med at sætte mål, yder praktisk støtte i hverdagen og støtter i de første skridt mod forandring og en bedre fremtid.

Ring til os på tlf. 31 499 800

Bindeled mellem borger og myndighed

Move1's uafhængige konsulenter fungerer som støttende bindeled til relevante myndighedspersoner. Vi faciliterer kontaktpersonforløb for børn og unge samt støttekontaktpersonsforløb for socialt udsatte borgere mellem 18 og 70 år. Vores mål er at sikre, at individet føler sig set og hørt, samtidig med at vi dokumenterer indsatsen. Med over 15 års erfaring i støtte- og kontaktpersonsarbejde samarbejder Move1 med forskellige kommuner og borgere. Vi opbygger trygge relationer med fokus på udvikling, og vi arbejder tæt sammen med borgeren, barnet og den unge for at identificere alternative handlemuligheder samt eksisterende ressourcer og strategier.

Find os

Linde Alle 23,
2750 Ballerup
Tlf: 31 499 800
Mail: info@move1-konsulent.dk
CVR-nr. 28618360

Move1

I Move1 tror vi på, at vores klienter er eksperter i deres eget liv og har svarene på, hvilke forandringer der skal til for at opnå den ønskede fremtid for dem selv og deres familie.