Støtteperson

Jf. §85 i Serviceloven

Støtteperson 

Move1 tilbyder støttekontaktforløb for socialt udsatte og isolerede borgere i alderen 18-70 år (jf. §85 i serviceloven). fungerer en af Move1’s konsulenter i disse forløb som en støttekontaktperson for borgeren.

I et støttekontaktforløb er det Move1’s overordnede mål for det løsningsfokuserede, pædagogiske arbejde, at borgeren bliver aktør eget liv. Det betyder, at Move1 i samarbejdet med borgeren har fokus på, hvilke ønsker og behov borgeren selv har, samt har fokus på, hvad borgeren allerede kan og gør.

Altid tilgængelig nytterelation
Hos Move1 søger vi at skabe en nytterelation til borgeren i støttekontaktforløbet. Dvs. en relation, der støtter borgeren til at skabe og bygge videre på egne erfaringer. I praksis fungerer det på den måde, at vi støtter og guider borgeren ved at gøre tingene sammen med borgeren i stedet for at gøre tingene for borgeren.

Under et støttekontaktforløb står Move1 til rådighed, når borgeren har brug for støtte – hele døgnet, året rundt.

Move1 kan bl.a. støtte til:
  • Struktur på hverdagen
  • Bedre kostvaner
  • Være opmærksom på personlig hygiejne
  • Oprydning
  • Åbning af post
  • Overblik over økonomi
  • Deltagelse i møder
  • Social træning
  • Brug af eget netværk

Find os

Linde Alle 23,
2750 Ballerup
Tlf: 31 499 800
Mail: info@move1-konsulent.dk
CVR-nr. 28618360

Move1

I Move1 tror vi på, at vores klienter er eksperter i deres eget liv og har svarene på, hvilke forandringer der skal til for at opnå den ønskede fremtid for dem selv og deres familie.